poniedziałek, 20 listopada 2017

Twórcy i jego czasy- Jan Kochanowski

Podczas poznawania sylwetki renesansowego poety Jana Kochanowskiego uczniowie klasy VII a pracowali z tekstem biograficznym. Po otrzymaniu materiału zostali podzieleni na grupy. Następnie każdemu zespołowi został przyporządkowany fragment tekstu. Zadaniem każdej osoby było ułożenie pytania do podanego fragmentu. Potem uczniowie zadawali pytanie związane z biografią Kochanowskiego każdemu uczniowi klasy.
A wszystko zaczęło sie od...,czyli o stworzeniu świata


Uczniowie klasy Va podczas lekcji o powstaniu świata, według zapisów w Księdze Rodzaju,
mieli za zadanie zobrazować siedem dni stworzenia świata i przedstawić je w postaci teatrzyku Kamishibai.Mitologiczny zawrót głowy

Aby utrwalić wiadomości dotyczące mitologii, uczniowie klasy Va stworzyli w aplikacji learning apps  popularną grę milionerzy.